План роботи методичного об'єднання вителів       початкових класів 


Михайлівської ЗШ І-ІІІ ступенів

КЗ «Михайлівське НВО»

Олександрівського району

Кіровоградської області
 

 


 

 

Голова методичного обєднання

Назаренко В.С.


Положення про шкільне методичне обєднання
вчителів початкових касів

 

1.     Загальні положення.

1.1. Діяльність МО базується на педагогічному аналізі, прогнрозуванні й плануванні навчально-виховного процесу в школі.

1.2. Основні напрями діяльності, зміст і форми роботи МО визначаються її членами відповідно до цілей і завдань школи і затверджуються методичною радою школи.

1.3. У своїй діяльності МО керується Конституцією і законами України, указами Президента, рішеннями уряду України, органами управління освіти всіх рівнів з питань освіти й виховання, а також статутом школи, Концепцією розвитку школи, науково-методичною проблемою педагогічного колективу і навчально-виховними завданнями річного плану, наказами і розпорядженнями директора.

2. Взаємозвязки МО з іншими структурними одиницями  методичної школи і позашкільними організаціями.

МО в особі голови МО працює спільно з адміністраціює, методичним кабінетом, з педагогічною, методичною радами школи, творчими групами вчителів предметників, школою молодого вчителя, керівниками шкільних ПДС, районними методичними об’єднаннями і методистами обласного НМЦ, здійснює координацію дій з реалізації цілей і завдань методичної, науково-дослідної, інноваційної та інформативно-аналітичної діяльності.
3.     Завдання методичного обєднання.

3.1. Створення умов для професійного,  культурного і творчого зростання педагогів.

3.2. Виявлення і пропаганда ППД, здійснення нових підходів до організації навчання й виховання.

3.3. Освоєння нового змісту, технологій і методів педагогічної діяльності зі свого  предмета, напряму і науково-методичної роботи.

3.4. Узагальнення ППД вчителів школи і впровадження в практику роботи школи передового досвіду вчителів області.

3.5. Активна участь у створенні  банку актуального досвіду  в МК школи.

3.6. Діагностика методичних утруднень учителів та визначення напрямів роботи МО на наступний навчальний рік.

3.7. Участь у конкурсах «Учитель року».

4. Функції шкільного методичного обєднанння вчителів початкових класів.

4.1. Методична підтримка  інноваційної діяльності вчителів.

 

Професійне кредо за яким живе та працює методичне обєднання:

«Учитель не той , хто вчить, а той у кого вчаться»

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Усі наші задуми, пошуки
                                                                                                                       перетворюються на порох,
                                                                                                                                 на мертву мумію,
                                                                                                                                 якщо немає дитячого
                                                                                                                                 бажання вчитися»

   В.Сухомлинський
 

 

Девіз методичного об’єднання:

«Навчання повинно бути цікавим»


 


Проблема, над якою працює методичного об’єднання:

«Розвиток креативності молодших школярів як умова формування необхідних життєвих компетенцій».
 


Основні завдання:

1.  Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання, формування в учнів практичних умінь і навичок.

2.  Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо ставитися до кожного уроку, впроваджувати досягнення педагогічної науки.

3.  Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технлогії та інновації.

4.  Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань.

5.  Використовуючи різні засоби, форми  і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу.

6.  Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з учнями, які не встигають.                                                                                                                                         Іди по стежинці  
життєвій, 
                                                                                                                                                 Даруй любов і  
тепло.
                                                                                                                                                             І памятай що ти – людина!                                                                                                                                          Вчись, думай, твори добро…
  


ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ


І засідання
Тема: «Модернізація початкової освіти – актуальна вимога сьогодення»


№  Зміст роботи Форма проведення Відповідальний
1

Аналіз роботи вчителів початкових класів за минулий навчальний рік та обговорення плану роботи та тематики засідань на 2017- 2018 навчальний рік.

Доповідь, внесення корективів Голова МО
2 Обговорення оновлених навчальних програм. Обговорення, ознайомлення з рекомендаціями МОНУ Члени МО
3 Основні напрями  виховного процесу на 2017-2018 н.р. та організація навчально-виховної роботи в групі продовженого дня. Ознайомлення ЗДВР
4 Робота з обдарованими дітьми. Виявлення, розвиток та підтримка. Консультація Психолог
5 Взаємозвязок дитячого садка та початкової школи. Адаптація дітей до школи. Обмін досвідом Голова МО
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


1.     Затвердження календарних планів на 2017-2018 н.р.
 
РОБОТА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ


1.     Самоосвітня діяльність вчителя в педагогічній спадщині  В.О.Сухомлинського.
2.     Систематично працювати на застосування оздоровчих технологій.
3.     Поповнити класні навчальні куточки.
3.     Поповнити класні навчальні куточки.                                                                                                                  Хороший вчитель не той,                                                                                                                                              хто хоче вчити,                                                                                                                                                           а той,  хто вміє це майстерно робити
 


ІІ засідання
Тема:  Шляхи, форми і методи удосконалення навчально-виховного процесу. Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Адаптація першокласників до шкільного колективу.


№  Зміст роботи Форма проведення Відповідальний
1 Професійні вміння вчителя, які гарантують успішне навчання учнів. Круглий стіл Члени МО
2 Сучасному уроку – наукову організацію та високу якість. Трибуна передового педагогічного досвіду Назаренко В.С.
3 Учнівське самоврядування – найефективніший засіб виховання. Парад порад Єршова В.В.
4. Про результати діагностики рівня психічного стану та розумової активності шести річок. Звіт психолога Психолог
 
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


1.     Нові підходи в оцінюванні знань молодших школярів.
2.     Таємниці школи Ейдетики.


РОБОТА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ


1.     Забезпечення високого рівня засвоєння знань учнями основ наук.
  
                                                                                                                                       Слухай дитину серцем -                                                                                                                                            це найчуйніше, що у тебе є


 
ІІІ засідання
Тема: Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес початкової школи.


№  Зміст роботи Форма проведення Відповідальний
1 Використання кумпютера у навчанні молодших школярів і його вплив на формування Повідомлення, обговорення, консультації Психолог
2 Створення умов для розвитку креативності дітей Обмін досвідом Члени МО
3 Самоосвіта вчителя – необхідна передумова підвищення його педагогічної майстерності Обмін досвідом Назаренко В.С.
4 Аналіз моніторингових досліджень якості знань учнів з математики, української мови на основі діагностуючих контрольних робіт за І семестр Звіти вчителів Вчителі 3-4 класів
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


1.     Розгляд педагогічних ситуацій спілкування.
2.     Участь у виставці «Мій найкращий урок».


РОБОТА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ


1.     Проведення відкритих уроків та виховних заходів із використанням сучасних технологій.
2.     Робота з учнями , які відстають у навчанні.
3.     Стимулювати розумові процеси у обдарованих дітей шляхом проведення шкільних конкурсів:
-         «Найорозумніший»
-         «Чарівний олівець»
                                                                                                                                        Все в наших руках,                                                                                                                                                       тому їх не можна опускати


 
IV засідання
Тема: Підсумки роботи МО за 2017-2018 н.р.


№  Зміст роботи Форма проведення Відповідальні
1 Виховання загальнолюдських цінностей, свідомої дисципліни, культури учнів. Обмін досвіду Члени МО
2 Рівень знань 4-х класів з математики, читання та рідної мови (ДПА) Звіт вчителів Члени МО
3 Результативність роботи з обдарованими дітьми. Перевірка Члени МО
4 Підсумки роботи методичного обєднання у поточному навчальному році та підготовка до нового 2018-2019 н.р. Аналіз , обговорення    Голова МО НазаренкоВ.С.
5 Про підсумки виховної роботи за 2017-2018 н.р. та напрямки роботи з питань оздоровлення дітей влітку. Звіт, аукціон ідей ЗДВР
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


1.     Звіт членів МО про самоосвіту.
 
РОБОТА  МІЖ ЗАСІДАННЯМИ


1.     Виставка методичних розробок.
2.    Вироблення орієнтовних завдань на новий навчальний рік.Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .